logo_cwk-instalacje

Konserwacja i dezynfekcja urządzeń

Dlaczego czyszczenie klimatyzacji jest istotne?

Aspekt zdrowotny:

Klimatyzator jest urządzeniem, o którego istnieniu można niemalże zapomnieć. Po pewnym czasie może nam się zupełnie zlać z otoczeniem. Jest to jednak bardzo niebezpieczne. Dlaczego? Ponieważ powinniśmy pamiętać o jego regularnym czyszczeniu. Celem funkcjonowania klimatyzatora jest ochładzanie powietrza, podczas tego procesu wytwarza się duża ilość wilgoci (skropliny), która sprzyja rozwojowi różnych mikroorganizmów takich jak grzyby, bakterie i pleśń. Sprawia to, że zaniedbywanie regularnego czyszczenia klimatyzatora może w bardzo niekorzystny sposób odbić się na zdrowiu domowników. Czynność ta jest szczególnie istotna w przypadku alergików, ponieważ oprócz wspomnianych mikroorganizmów na łopatkach klimatyzatora osadzają się rozmaite pyłki i kurz.

Aspekt finansowy:

Urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, jak każde urządzenia posiadające elementy mechaniczne mogą ulec awarii. Wielu z tych awarii można za wczasu zapobiec zamawiając usługę czyszczenia klimatyzacji. Ze względu na specyfikę urządzeń chłodniczych, warto w tej sytuacji skorzystać z pomocy fachowców. Takie usługi oferuje nasz serwis urządzeń chłodniczych oraz klimatyzacji. Kładziemy duży nacisk na regularne przeglądy klimatyzacji mające na celu zapobieganie awariom, które szczególnie w przypadku firm, mogą prowadzić do dużych strat.

Aspekt prawny:

Wraz z wejściem w życie tzw. “ustawy F-gazowej” (Ustawa z dnia 15 maja 2015 roku o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych) serwis urządzeń chłodniczych i serwis klimatyzacji w niektórych przypadkach staje się obowiązkowy. Tyczy się to wszystkich urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych posiadających napełnienie czynnikiem chłodniczym minimum 5 ton ekwiwalentu CO2. Na właścicielu urządzenia (operator) spoczywa obowiązek prowadzenia dokumentacji (CRO- Centralny Rejestr Operatorów) oraz okresowych kontroli szczelności. Okresowe kontrole szczelności należy zlecać certyfikowanym przedsiębiorstwom (Certyfikat F-gaz wydawany przed UDT- Urząd Dozoru Technicznego dla przedsiębiorstw i dla personelu). Nasza firma świadczy usługi takie jak: kontrola szczelności układu chłodniczego, serwis klimatyzacji, czyszczenie klimatyzacji oraz serwis pozostałych urządzeń chłodniczych. Posiadamy certyfikat UDT dla przedsiębiorców oraz certyfikowany personel.