logo_cwk-instalacje

Wentylacja przemysłowa

Wentylacja przemysłowa

Jest to rodzaj wentylacji dedykowany dla procesów produkcyjnych. Zanieczyszczenia powstające w wyniku tych procesów znacznie pogarszają jakość powietrza w pomiesczeniu czy na hali przemysłowej. Może – i bardzo często ma – to wpływ na zdrowie przebywających tam ludzi a także pogorszenie jakości procesu technologicznego. Praca w warunkach szkodliwych obwarowana jest przepisami dotyczącymi NDS (Najwyższe Dopuszczalne Stężenie). Przekroczenia NDS spowodowane mogą być nadmiernym zapyleniem, oparami substancji chemicznych (często toksycznych i agresywnych chemicznie) oraz innymi czynnikami szkodliwyami dla zdrowia pracownika. Nadmierne stężenie substancji chemicznych często wymusza stosowanie wentylacji przeciwwybuchowej z odpowiednią aparaturą pomiarową alarmującą o przekroczeniu stężenia.

Zadaniem wentylacji przemysłowej jest więc zagwarantowanie odpowiedniej obróbki powietrza. Polega to na jego filtracji, utrzymaniu odpowiedniej temperatury, wilgotności i składu powietrza. Przemysłowe centrale wentylacyjne wyposażone w sterowniki swobodnie programowalne pozwalają na wizualizację całego procesu obróbki powietrza a także komunikację z sterownikami BMS.

Warto pamiętać, że regularny serwis urządzeń wchodzących w skład wentylacji przemysłowej zapewnia ich długotrwałą i bezawaryjną pracę. Dodatkowo zabezpiecza przed nieplanowanym przestojem procesu technologicznego spowodowanym np. awarią wentylatora czy urządzenia chłodniczego. 

W celu zapoznania się z naszą ofertą lub przedstawieniem konkretnego problemu prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.