logo_cwk-instalacje

 

Pompy ciepła

Pompa ciepła - jak to działa?

Mówiąc językiem fachowym ogrzewanie sprężarkową pompą ciepła (najpopularniejszą) nazywa się ogrzewaniem termodynamicznym. Bierze się to oczywiście z zasady działania urządzenia (lewobieżny obieg Lindego) oraz praw fizyki (I i II Zasada Termodynamiki). Dokładniejszy opis znaleźć można w zakładce budowa klimatyzatora.

Podstawowym zadaniem pompy ciepła jest transport ciepła ze źródła dolnego o niższej temperaturze do źródła górnego o temperaturze wyższej. 

Budowa i rodzaj uzależnione są od źródła ciepła niskotemperaturowego oraz sposobu jego pozyskania. Może to być ciepło odpadowe (ścieki, woda chłodząca w procesach przemysłowych) lub ze źródła odnawialnego (powietrze zewnętrzne, grunt, promienie słoneczne, woda gruntowa).

Dolne źródło ciepła wykorzystane zostaje do zmiany stanu skupienia czynnika roboczego (czynnik chłodniczy), który odparowując w parowniku pobiera ciepło. Jest on dalej w sprężany (czynnik) w sprężarce aby oddać ciepło w wymienniku (skraplaczu) w procesie skraplania podgrzewając powietrze (nawiew ciepłego powietrza) lub wodę (c.o. lub c.w.u.).

Przykład zastosowania powietrznej pompy ciepła do ogrzewania podłogowego poniżej:

Poniżej zastosowanie gruntowej pompy ciepła:

Zaletą powietrznej pompy jest szybszy, łatwiejszy montaż i możliwość instalacji w dowolnym momencie. W przypadku pompy z wymiennikiem gruntowym musimy się liczyć z ingerencją w terenie wokół budynku (odwierty lub wykopy). W celu zapoznania się z ofertą prosimy o kontakt za pośrednictwem formularza kontaktowego.