logo_cwk-instalacje

Wentylacja

Rodzaje wentylacji

Wyróżniamy następujące rodzaje wentylacji:

wentylacja naturalna opiera się na różnicy temperatur powietrza zewnętrznego i w budynku,

dodatkowy wpływ wywiera także działanie wiatru

– wentylacja szczelinowa zwana także infiltracją polega na wymianie powietrza wywołanej

różnicą ciśnień pomiędzy wnętrzem a otoczeniem przez nieszczelności okien i drzwi oraz pory w murze

– wentylacja okienna czyli tzw. “mikrowentylacja” w oknach nowego typu

– wentylacja grawitacyjna polegająca na wymianie powietrza poprzez kominy wentylacyjne- efekt ciągu kominowego

– wywietrzniki dachowe stosowane w dużych zakładach przemysłowych- wymiana grawitacyjna

wentylacja mechaniczna polega na wymianie powietrza w sposób wymuszony

– wentylacja nawiewna powodująca nadciśnienie poprzez pracę wentylatora, stosowana w biurach i mieszkaniach,

należy pamiętać o konieczności odprowadzenia powietrza

– wentylacja wyciągowa polegająca na odprowadzaniu powietrza za pomocą wentylatorów (podciśnienie), Wykonanie odpowiednich otworów zapewnia dostęp świeżego powietrza, stosowana w kuchniach, toaletach, garażach

– wentylacja nawiewno – wyciągowa obecnie coraz częściej stosowana ze względu na zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza (równowaga), powietrze dostarczane do pomieszczenia za pomocą kanałów wentylacyjnych

wentylacja mechaniczna z obróbką powietrza (np. z klimatyzacją) dostosowywana do indywidualnego zapotrzebowania np. chłodzenie maszynowni, podtrzymanie temperatury hali magazynowej poprzez sekcję nagrzewnicy

instalacja klimatyzacyjna jest kompleksowym rozwiązaniem polegającym na oczyszczeniu powietrza poprzez sekcję filtrów a także podgrzanie lub schłodzenie go do odpowiedniej temperatury, bardzo często wyposażona także w nawilżacz i osuszacz powietrza.1

O zaletach wentylacji mechanicznej i jej przewadze nad wentylacją naturalną można poczytać klikając w rekuperacja.


1. Ullrich Hans-Jurgen, Technika Klimatyzacyjna, Gdańsk 2001, s. 72-73.