logo_cwk-instalacje

Chiller – co, jak i po co?

Chillery czyli agregaty wody lodowej

Chiller jest to urządzenie chłodnicze przystosowane do chłodzenia cieczy. W Polsce funkcjonuje pod nazwą agregat wody lodowej. Powszechnie stosowaną cieczą w tych urządzeniach jest glikol (roztwór wody i glikolu). Zasada działania urządzenia jest właściwie taka sama jak w pozostałych urządzeniach chłodniczych jednak budowa już nieco inna. 

W agregacie wody lodowej wyróżniamy następujące podstawowe elementy:

– sprężarka

– element rozprężny

– parownik

– skraplacz

– moduł hydrauliczny

– sterowanie

Sprężarka i element rozprężny nie odbiegają budową od innych wykorzystywanych w pozostałych urządzeniach. Różnica polega na zastosowaniu wymiennika płaszczowo – rurowego, który pełni rolę parownika. Poniżej przedstawiono uproszczoną jego budowę.

 

Przestrzeń oznaczona barwą czerwoną dotyczy chłodzonej cieczy (glikolu, wody) czyli części hydraulicznej agregatu. Barwa niebieska dotyczy części chłodniczej (czynnik chłodniczy). Przepływająca przez wymiennik ciecz oddaje ciepło powodując odparowywanie czynnika chłodniczego. Zasysany jest on dalej przez sprężarkę, następnie sprężany do wysokiego ciśnienia i temperatury aby w konsekwencji zostać skroplonym w skraplaczu powietrznym oddając ciepło do otoczenia. Z racji tego, że  skraplaczu powietrznym ciepło zostaje bezpowrotnie tracone, coaz częściej  stosuje się skraplacze wodne aby odzyskać część ciepła skraplania do celów użytkowych (np. ciepła woda użytkowa). Skraplacz wodny również występuje w postaci wymiennika płaszczowo – rurowego gdzie następuje wymiana ciepła między czynnikiem chłodniczym i cieczą (glikolem, wodą). Chłodniejsza w tym wypadku ciecz pobiera ciepło od czynnika chłodniczego, w wyniku tego czynnik zostaje skroplony. Oprócz wymienników płaszczowo – rurowych powszechne zostosowanie w agregatach wody lodowej mają także wymienniki płytowe, o odmiennej budowie.

Moduł hydrauliczny jest to część wodna chillera. Aby zapewnić odpowiednią cyrkulację oraz ciśnienie glikolu w instalacji stosuje się pompy obiegowe. Opuszczając wymiennik agregatu wody lodowej schłodzona ciecz (glikol, woda) zostaje zastosowana w urządzeniach odbiorczych np. klimakonwektorach, chłodnicach lub do innych procesów technologicznych (wtryskarki etc). Spadki ciśnień w instalacji zostają zredukowane za pomocą naczynia przeponowego zwanego potocznie “reflexem”. Na linii glikolowej montuje się też manometry celem kontroli ciśnienia w układzie. Aby nie dopuścić do uszkodzenia parownika w skutek braku przepływu wody (grozi zamrożeniem wymiennika) stosuje się czujniki przepływu wody, które w sytuacji braku przepływu wyłączają alarmowo układ chłodniczy.

 

Chillery znajdują coraz szersze zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu oraz budynkach komercyjnych. Właśnie daltego producenci tworzą agregaty o coraz mniejszych mocach zwiększając tym samym ich dostępność dla małych rozwiązań. Niewątpliwą zaletą systemu wody lodowej jest bezpieczeństwo dla użytkowników i środowiska. W przypadku nieszczelności na instalacji mamy doczynienia z wyciekiem wodnego roztworu a nie freonu. W celu zapoznania się z naszą ofertą dotyczącą agregatów wody lodowej prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego.